Symantec Messaging Gateway TLS Yapılandırması

SMTP trafiği sunucular arasında clear text olarak gerçekleşmektedir. Bu trafiğin daha güvenli olması için SMG üzerinde TLS’i yapılandırarak şifreli hale getirebiliriz.

Bu Makalede Symantec Messaging Gateway üzerinde Self-signed sertifika ile TLS konfigürasyonunun nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

1-) Symantec Messaging Gateway ara yüzüne bağlandıktan sonra Administration>Certificates bölümünden “Add” diyerek sertifika oluşturma işlemlerine başlıyoruz.

2-) Sertifika oluşturma bölümün de ilgili alanları dolduruyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta “Common name” düzgün yazılmasıdır. Create diyerek sertifikayı oluşturuyoruz.

3-) Sertifikamız oluşturulmuştur. Bundan sonra SMG üzerinde TLS’i aktif edeceğiz.

4-) TLS yapılandırması Administration>Hosts>Configuration>Host Configuration’ı seçiyoruz. İşlem yapmak istediğimiz sunucuyu seçerek “Edit” diyoruz.

5-) Inbound Encryption bolumunde “Accept TLS Encryption” işaretleyerek oluşturduğumuz sertifikayı seçiyoruz. Aynı işlemleri Outbound için yapıyoruz.

6-) Host configuration kısmın da Advanced Settings’i seçiyoruz.

7-) Delivery bölümünden aşağıdaki ayarlamalar yapılır. Aynı sekmede Continue diyerek devam ediyoruz.

😎 Host Configuration ekranında “Save” diyerek ayarlarımızı kaydediyoruz.

Symantec Messaging Gateway gelen ve giden e-postalar için boyut sınırlandırması

Bu Makalede Symantec Messaging Gateway üzerinde Gelen/Giden E-postalar üzerinde ileti boyutlarının nasıl ayarlayacağı açıklanmaktadır.

1-) Symantec Messaging Gateway ara yüzüne bağlandıktan sonra Administration>Hosts>Configuration>Host Configuration’ı seçiyoruz. İşlem yapmak istediğimiz sunucuyu seçerek “Edit” diyoruz.

2-) Host configuration kısmın da SMTP>Advanced Settings’i seçiyoruz.

3-) SMTP Advanced Settings Inbound (Gelen) ayarların da “Maximum message size in bytes” koymak istediğimiz limiti byte olarak yazıyoruz. Aşağıdaki örnek de 30 MB olarak ayarlanmıştır.

4-) Aynı işlemi Outbound (Giden) E-postalar içinde yapıyoruz. Continue diyerek devam ediyoruz.

5-) En son gelen ekranda save diyerek ayarları kaydediyoruz. Birden fazla scanner kuruluysa “Apply above settings to all Scanners” seçiyoruz.